Kiwanis Peel en Maas zet zich in voor Plattelandshoés

Kiwanis Peel en Maas zet zich in voor Plattelandshoés

Kiwanis Peel en Maas zet zich in voor Plattelandshoés

Kiwanis Peel en Maas heeft in 2015 de opbrengst van de Ondernemersprijs gedoneerd aan het hospice/verblijfhuis Plattelandshoés in Panningen. Het stichtingsbestuur van het Plattelandshoés heeft in overleg met de Kiwanis Peel en Maas besloten de donatie van €5.000,- te gebruiken om rond het hospice/verblijfhuis een belevingstuin te realiseren. Ook is toen meteen afgesproken om bij de realisatie van deze tuin als Kiwanis de handen uit de mouwen te steken en echt mee te werken.
Vier eindejaar studenten Tuin- en Landschapsinrichting van de Hogeschool Larenstein uit Velp hebben onder supervisie van Ves Reynders van de Kiwanis Peel en Maas een ontwerp gemaakt voor de tuin. De tuin valt straks in grofweg drie secties in te delen: het entreeplein, een tuin rond de afscheidsruimte en een belevingstuin.
“Een belevingstuin is een tuin waarin de seizoenen zichtbaar zijn. De tuin biedt een continu wisselend beeld. Hij prikkelt ons zien, horen, ruiken, proeven en voelen. In de lente de bollen en de bloesem van de bomen. In de zomer kleuren en geuren van planten en grassen. In de herfst het oogsten en de verkleuringen van het blad. In de winter het verval en de rust. Net als de cyclus van het leven”, aldus Jacqueline Collou, oud student van de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp.

Onlangs is men begonnen met de herinrichting van de gehele tuin en hierbij hebben onder andere de leden van Kiwanis Peel en Maas een flinke bijdrage geleverd door zeer enthousiast de handen uit de mouwen te steken. Op zaterdag 8, vrijdag 21 en zaterdag 22 april zijn de Kiwanis leden zeer actief geweest met spitten, stenen sjouwen, bestraten, riolering graven en nog veel meer. Doch zonder de enorme vrijwillige inzet van vele regionale hoveniersbedrijven, grondverzetbedrijven, leveranciers van (plant-)materialen, de gemeente, de stichting zelf etc. was dit niet mogelijk geweest. Deze gezamenlijke activiteit heeft niet alleen veel enthousiasme binnen de club teweeg gebracht, maar heeft er ook voor gezorgd dat er een flinke stap is gezet met de realisatie van de tuin van het Plattelandshoés.

Deel deze post